SIA ''EKSTRACOM'' SPECIALIZĒJAS ŠĀDĀS JOMĀS:

ELEKTROINSTALĀCIJA

Tā ir viena no galvenajām inženierkomunikācijām, kas nepieciešamas nekustamajā īpašumā. Iekšējos elektriskos tīklus izmanto elektriskās enerģijas sadalei un padevei no sadales skapja pie apgaismojuma aprīkojuma, kontaktligzdām un pie tām pieslēgtajām elektriskajām ierīcēm. Sistēmai jānodrošina – nepārtraukta elektropadeve, aizsardzība pret īssavienojumu un strāvas noplūdi, kā arī drošu zemējumu.

APSARDZES UN PIEKĻUVES SISTĒMAS

Ar apsardzes signalizāciju ir iespējams pamanīt kustību, durvju atvēršanos, stikla sasišanu vai vibrāciju, lai varētu reģistrēt neatļautu darbību, kā arī nepieciešamības gadījumā ieslēgt trauksmi vai izsaukt drošības dienestus.

Piekļuves kontroles sistēma veic piekļuves gadījumu elektronisku uzskaiti.

OPTISKIE UN DATU TĪKLI

Prasības pret datu pārraides ātrumu ar katru mirkli pieaug, tāpēc mūsdienīgu tehnoloģiju pielietojums spēj augošās prasības apmierināt. Lokāliem tīkliem, kas izbūvēti uz optisko šķiedru pamata, ir lielākas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajiem vara kabeļu tīkliem, tādas kā – plaša caurlaides josla un spēja pārraidīt signālu lielos attālumos.

APZIŅOŠANAS UN UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMAS

Lai uzlabotu sabiedrisko drošību, publiskās apziņošanas sistēma var atskaņot iepriekš ierakstītus evakuācijas paziņojumus, kuru atskaņošanu izraisa ugunsdzēsības signalizācijas ieslēgšanās. Sistēma spēj pārraidīt gan fona mūziku, gan iepriekš ierakstītus reklāmas vai informācijas paziņojumus, kā arī ierunāt paziņojumus tieši mikrofonā.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma ir neatņemama katras ēkas drošības sistēma. Laicīga ugunsgrēka atklāšana pasargā gan nekustamo īpašumu, gan cilvēkus no nelaimes gadījumiem.

VIDEONOVĒROŠANA

Neatņemama sastāvdaļa apsardzes pakalpojumu nodrošināšanai ir videonovērošanas sistēma. To var pielietot dažādas svarīgas un operatīvas informācijas ieguvei. Videonovērošanas sistēma spēj veikt uzraudzību reālā laika režīmā, kā arī veic videomateriāla ierakstīšanu, caurskatīšanu un notikumu analīzi.

E-mobilitāte

Viens no galvenajiem veiksmīgas e-mobilitātes attīstības nosacījumiem ir elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveide
Sadarbība ar ražotāju Circontrol – uzlādes stacijas:

  • eHome
  • Wallbox
  • Post Series
  • Quick Charger
  • Dynamic load management

Mēs piedāvājam

  • PROJEKTĒŠANU
  • INSTALĀCIJU
  • APKALPOŠANU