Par mums

SIA ''EkstraCom''


Pēc apmācības, sertifikācijas procesa SIA “Ekstracom” ir saņēmis Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas Pirmās kategorijas atļauju (Licence) apsardzes darbības veikšanai Nr.1208.

SIA Ekstracom ir tiesības nodarboties ar apsardzes tehnisko sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, apkopi un remontu, kā arī sniegt konsultācijas par šiem jautājumiem.
Atbildīgajiem darbiniekiem ir Latvijas Republikas Satiksmes Ministrijas Sakaru Departamenta izdoti sertifikāti telekomunikāciju sadales un maģistrālo kabeļu tīklu (tai skaitā kabeļu kanalizācijas un optisko kabeļu) projektu izstrādei, ierīkošanas darbu vadīšanai un uzraudzībai.

SIA ”EkstraCom” darbiniekiem ir ilgstoša darbības pieredze ar dažādu drošības un piekļuves sistēmu izstrādi. Biznesa drošība ieņem ar vien lielāku lomu mūsdienu pasaulē.

  • Biznesa centram ir jābūt labi pasargātam no nevēlamu personu iekļūšanas, tai pat laikā biroja darbiniekam jānodrošina vienkārša nokļūšana savā darba vietā, kā arī automašīnas novietošana stāvvietā.
  • Daudzīvokļu mājā ir janodrošina limitēta iekļuve koplietōšanas telpās, bet privātā teritorijā (dzīvoklī) ir jānodrošina 100% drošība.
  • Videonovērošanas sistēmu uzstādīšana visdažādākajos objektos jau ir kļuvusi par neatņemamu ēku sastāvdaļu. Attīstoties tehnoloģijām dažādu pielietojuma ēkām būtu jāizvēlas arī pareizas videonovērošanas sistēmas.
  • Privātmājas novērošanu ir iespējams veikt izmantojot internetu vai mobilo telefonu arī tad, ja īpašnieks atrodas savā darba vietā, vai komandējumā.
  • Sabiedriskajām ēkām būtu piemērotas attālināti vadāmas (grozāmas) un ar pietuvināšanas funkciju aprīkotas kameras. Tas nodrošinātu operatīvu apsardzes darbinieku darbību, izmantojot videonovērošanas ierīces.
  • Veikalu ķēdēm būtu racionāli izmantot tīkla digitālās kameras, ar kuru palīdzību var novērot klientu aktivitāti dažādos laika posmos.

Neviena māja mūsdienās nav iedomāja bez interneta, tas nozīmē, ka katrā mājā ir jābūt kvalitatīviem datu pārraides tīkliem, kas nodrošina interneta vienkāršu un kvalitatīvu lietošanu. Lielos objektos interneta datu pārraides tīklu izbūvei būtu lietderīgi izmantot – optisko dzīslu iepūšanas tehnoloģiju.
Šī tehnoloģija nodrošina:

   • neierobežotu datu pārraides ātrumu
   • vienkāršu klientu pieslēgumu maiņu
   • ātru un lētu datu tīklu apkalpošanu.

Uzstādot zemsprieguma sistēmas SIA Ekstracom nodrošina efektīvu iekārtu darbību ar minimālām uzturēšanas izmaksām. Mēs piedāvājam projektēšanu, izbūvi un apkopi šādām iekārtām un tīkliem:

   • Galvenās un sekundārās elektroapgādes sadales paneļi
   • Kabeļu atbalstošas konstrukcijas
   • Kabeļu tīkli
   • Elektroenerģijas ievadi un elektroenerģijas uzskaite
   • Zemēšanas un zibens aizsardzības sistēmas
   • Nepārtrauktas barošanas sistēmas

Uzlādes stacijas saistītas ar pārvietošanos, izmantojot elektroenerģiju. Elektrodivriteņi un elektrotransportlīdzekļi ir tikai daļa no visiem tiem transportlīdzekļiem, kurus darbina elektroenerģija. Mūsu mērķis ir izveidot infrastruktūru, kas palīdzētu ikvienam izmantot jaunās tehnoloģijas.
SIA Ekstracom sadarbojoties ar ražotāju Circontrol piedāvā dažādas elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas mājsaimniecībām, pilsētvidei un valsts mēroga infrastruktūrai, to projektēšanu, izbūvi un apkalpošanu

   • Home and Public Wall Box charging solutions
   • Smart and Urban Post
   • Quick Charging solution
   • Dynamic Load Management
Uzlādes stacijas E-Mobilitāte